Curator neemt controle van Caterham over

25 okt 2014

Wat vooraf ging

Enkele maanden geleden , meer bepaald in juni van dit jaar, kocht Engavest het Caterham F1 team over van onder meer Tony Fernandes en andere aandeelhouders.

Sinds de dag van de verkoop blijft het evenwel onduidelijkheid over wie nu de eigenaar van het team is. Bij de verkoop en de maanden nadien is er blijkbaar redelijk wat mis gelopen wat betreft de overdacht van de aandelen naar de nieuwe eigenaar.

Huidige situatie

Naar verluidt zouden de aandelen nog steeds niet overgedragen zijn aan Engavest, niet tegenstaande de nieuwe eigenaar al wel de dagelijkse leiding van het team in handen heeft en eveneens de kosten van het team op zich neemt.

Een onhoudbare situatie volgens Engavest dat zegt dat ze door het uitblijven van de overdracht van de aandelen nog steeds niet de eigenaar van het team is maar wel de dagelijkse kosten en de leiding op zich neemt.

Vervolgens dreigde Engavest de leiding terug uit handen te geven waardoor het team stuurloos zou achterblijven wat nefaste gevolgen zou hebben voor zowel het team als haar medewerkers.

Door het getouwtrek tussen de twee partijen dreigde Caterham F1 stuurloos te worden. Om het team en haar medewerkers voorlopig veilig te stellen en de werkzaamheden zouden kunnen doorgaan werd een curator van Smith & Williams aangesteld. Deze curator krijgt evenwel slechts 24 uren de tijd om de financiële situatie van het team uit te klaren en ervoor te zorgen dat de wagens naar de Verenigde Staten kunnen worden verscheept waar volgend weekend in Austin de 17de Grote Prijs van het seizoen zal worden gereden.

Of de problemen echt kunnen worden opgelost valt zeer te betwijfelen. Doordat het team onder curatele staat mogen medewerkers het bedrijf niet in en liggen de werken momenteel stil.

auteur: Luc Huybrechts